Fusion Database Server

Öka produktiviteten hos dina medarbetareFusion Database Server koncept är framtiden för databasapplikationer. Minimera väntetider i applikationer genom bättre arkitektur. Virtualisera databas med bibehållen prestanda.

Med vår Fusion Database Server kan du som kund få ut mer av din databas med mindre kostnad och bättre lönsamhet för er verksamhet.

Dagens krav att minska kostnader genom virtualisering, innebär problem för databasapplikationer. Licensiering, prestanda och skalbarhet är områden som är problemområden för kunder som går mot virtualisering av databaser.

IT-driftens utmaningar:

 • Enterprise licensiering med core baserad beräkning av priset på mjukvaran, ny cpu kan ge dubbla investeringen på licenser för mjukvara
 • Applikationer som ej är byggda för stora volymer
 • Inköpta standardsystem som inte uppgraderas tillräckligt snabbt för att följa hårdvara och operativsystemens utveckling
 • Ökade lagringsbehov med bibehållen prestanda i applikationer och nätverk

Vanliga problem som uppstår hos kunder som inte använder sig av Fusion Database Server är:

 • Långa svarstider vid tunga databasfrågor.
 • Perioder med hängningar i applikationerna, utan att någon kan påvisa var problemet ligger.
 • Arkitektur med stora NAS/SAN, VM-Ware och virtuellt installerade databaser med dålig prestanda.
 • Hög supportkostnad för mjukvara/hårdvara.
 • Hög förändringstakt på utvecklade system och applikationer
 • Batchprogram som har svårt att fungera tillfredställande, fakturering, BI/DW, nattliga körningar mm.
 • ”Finger pointing” - flera parter pekar på varandra och försöker flytta problemet över till andra inblandade parter.

Med Fusion Database Server uppnår ni minskat behov av licenser och support vilket genererar i minskade kostnader. Organisationen blir effektivare, genom kortare väntetider i applikationer och batchjobb, minskat underhåll - vilket spar tid på It-drift. Ökad tillgänglighet och prestanda gör också att organisationen blir effektivare.

Fusion Database Server eliminerar incidenter på grund av performance, vilket ger minskat behov av resurser på It. Det ger även minskat behov av hårdvara och licenser, vilket bidrar till färre CPU:er och kärnor. Fusion Database Server är dessutom kompatibelt med alla databaser - Oracle, Microsoft SQL server, My SQL, IBM DBmm.

Fusion Database Server ger minskat behov av el och kyla vilket bidrar till minskad miljöpåverkan och minskade kostnader.