Affärsidé

Vår affärsidé - erbjuda produkter och tjänster till företag som använder databaser som en del i affärssystemen. Vårt erbjudande omfattar produkter, installation, konfiguration, prestandaoptimering och support.

Vid fel i system hamnar ofta företagen i diskussioner mellan olika grupper. Allt från applikationsleverantörer, intern utveckling, drift- och förvaltningsorganisation försöker undvika problemet och förmedlar detta gärna vidare utan att försöka finna en lösning på problemet. Infobase fokuserar istället på bakomliggande arkitektur, genom att belysa de väntetider som uppkommer i systemet, adresserar vi problemet utan omvägar till rätt person/grupp, för att vidare avhjälpa problemet med nya produkter eller omarbetad arkitektur.

I nya projekt och uppgradering av gamla system uppkommer ofta diskussioner om hur systemen skall dimensioneras. Företag som säljer hårdvara och mjukvara vill alltid sälja så mycket som möjligt, vilket ofta medför merkostnader för licenser och support. Genom Infobase kan företag få kunskap om hur olika konfigurationer kommer att påverka den totala kostnadsbilden, vilket medför ett bättre resursutnyttjande i förhållande till kostnaden. Vid behov av att stärka projekten tillhandahåller Infobase stöd för utvecklare med aktuell teknik som kan minska ledtider i utvecklingsprojekt.

Detta gör att vi, som personlig och engagerad leverantör, skapar en tryggare och behagligare vardag för Er som vår kund.