DBA on Demand

DBA on Demand en tjänst för att ni alltid ska ha tillgång till expertkunskap på databaser. I tjänsten ingår övervakning/konsult på distans och fysisk närvaro på plast efter överenskommelse, även assistans efter behov på dagtid, vilket innebär:


Konsolidering & Prestandaoptimering

Genom optimering av system spar ditt företag pengar på minskad hårdvaru- och licenskostnad samt minskad support-kontakt.

Systemutveckling

Vid behov av att stärka projekten tillhandahåller Infobase stöd för utvecklare med aktuell teknik som kan minska ledtider i utvecklingsprojekt.

Incidenthantering

Vid fel i system hamnar ofta företagen i diskussioner mellan olika grupper. Allt från applikationsleverantörer, intern utveckling, drift- och förvaltningsorganisation skickar bollen till varandra utan att nå lösning på problemet. Infobase fokuserar istället på bakomliggande arkitektur. Genom att fokusera på de väntetider som uppkommer i systemet, adresserar vi problemet utan omvägar till rätt person/grupp.

Arkitekturfrågor

I nya projekt och uppgradering av gamla system uppkommer ofta diskussioner om hur systemen skall dimensioneras. Företag som säljer hårdvara och mjukvara vill alltid sälja så mycket som möjligt vilket ofta medför merkostnader för licenser och support. Genom Infobase kan företag få kunskap om hur olika konfigurationer kommer att påverka den totala kostnadsbilden, vilket medför ett bättre resursutnyttjande förhållande till kostnaden.